vrijdag, december 15, 2006

Storm in een glas water

Mensen toch, zoveel heisa om een stom tv-programma. Zijn er misschien geen belangrijkere dingen om de kranten mee vol te schrijven dan een verkeerd uitgevallen grap? De miserie in de derdewereldlanden, de dagelijkse stroom doden in Irak, de opwarming van de aarde, eremoorden, de onderdrukking van de vrouw,... Goh, ik zeg maar wat?

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous Lou said...

Ik vond het anders best wel grappig en de reacties soms zelfs verrassend. Ook ironisch: het Vlaams Parlement heeft vandaag alle Franstalige benamingen voor Vlaamse gemeenten afgeschaft. (met verwijdering van tweetalige verkeersborden/wegwijzers tot gevolg)

En dan vragen ze zich af waarom de Walen zo'n karikaturaal beeld van ons hebben :)
Qua prioriteiten stellen is er alleszins werk aan de winkel.

3:11 a.m.  
Blogger yab said...

@lou: Ach, dat bericht is aan mij voorbij gegaan. Maar je hebt gelijk, dat geld kan beter aan iets anders besteed worden. En ik denk niet dat Franstaligen nu opeens de Nederlandse benaming zullen gebruiken.

9:15 p.m.  

Een reactie posten

<< Home