dinsdag, september 18, 2007

Vergaderitis, the sequel

Deze week heb ik gemiddeld twee vergaderingen per dag, waaronder twee lunchmeetings. Ik heb zelfs amper tijd om al die vergaderingen voor te bereiden. Ergerlijk.

Labels: ,